IM-register, het kwaliteitssysteem voor interim management in Nederland

Interim

Advies en HRM op maat

Organisatie ontwikkeling

Training en coaching

Interim

In dynamische organisaties gaan regelmatig flexibele arbeidskrachten aan de slag. Ook op HRM-niveau. In een groot of complex verandertraject kunt u extra menskracht of specifieke deskundigheid nodig hebben. Bij ziekte van uw HR-manager heeft u snel een tijdelijke vervanger nodig. Bij ontslag van uw HRM’er wilt u misschien eerst rustig nadenken over het invullen van de ontstane vacature, maar het werk moet wel gedaan worden.

Scoop HRM zorgt in deze situaties voor een ervaren HRM-professional die op korte termijn aan de slag kan. De professionals binnen ons netwerk hebben allen hun eigen specifieke profielen, ervaring en deskundigheid.

We gaan met u om de tafel om samen helder te krijgen welke professional past bij uw vraag en uw organisatie. Wij zorgen vervolgens voor een geschikte interim HR-manager die méér doet dan op de winkel passen. Iemand die tijdelijk ondersteuning biedt en een blijvende verbetering achterlaat.

SCOOP HRM staat geregistreerd in het IM-register, het kwaliteitssysteem voor interim management in Nederland. Het IM-register is een samenwerking van de Orde van Register Managers (ORM) en de Raad voor het Interim Management (RIM).

Het IM-register heeft tot doel bij te dragen aan het zichtbaar en toetsbaar maken van de kwaliteit van Interim Management bij onder meer opdrachtgevers. In de opgestelde Gedragscode worden normen en spelregels vastgelegd die geregistreerden hanteren in het uitoefenen van hun beroep en het uitvoeren van opdrachten. Hiermee heeft de beroepsgroep een kwaliteitsinstrument dat het doen en laten van de Registermanager transparant en toetsbaar maakt.

Toetsing van Registermanagers is borging voor:

Interim Management als hoofdberoep
Deskundigheid
Onafhankelijkheid
Integriteit
Tijdelijkheid van opdrachtvervulling
Onderschrijven van de Gedragscode
Professionele reflectie en ontwikkeling
Aanwezigheid van managementervaring (> 5 jaar)